top of page

Dierenverwaarlozing en dierenmishandeling

Als dierenasiel hebben wij niet de bevoegdheden om zelf controles op dierenmishandeling en -verwaarlozing uit te voeren bij de mensen. Wij vangen echter wel de verwaarloosde dieren op in opdracht van de politie en de inspectiedienst Dierenwelzijn en zorgen ervoor dat deze dieren de (medische) verzorging krijgen die ze nodig hebben.
De enigste instanties die wel de b
evoegdheden hebben om controles uit te voeren zijn de politie en de inspectiedienst Dierenwelzijn.

Voor zeer dringende situaties (zoals levensbedreigende situaties voor het dier) contacteert u het best de politie.
Steeds meer politiezones hebben een dienst waarin enkele agenten zich inzetten voor dierenwelzijn. 


Via onderstaande link kan u meer informatie terug vinden over het melden van dierenverwaarlozing en -mishandeling:
https://www.vlaanderen.be/verwaarloosde-of-mishandelde-dieren-melden

Om een klacht in te dienen bij de Inspectiedienst Dierenwelzijn Vlaanderen kan u dit doen via volgende link:  https://huisdierinfo.be/dierenverwaarlozing-of-mishandeling-klacht-indienen

bottom of page